РЗИ - Пловдив организира информационна среща с родители, с цел запознаване с риска от рака на маточната шийка (РМШ), ползата от имунизацията и безопасността на ваксините.

Бихте ли участвали в среща на тема: "Първична профилактика на рака на маточната шийка (РМШ)", която ще се проведе в Професионална гимназия по архитектура, строителство и геодезия (ПГАСГ) „Арх. Камен Петков“ гр. Пловдив на 27.11.2023 г. от 17.30 ч?
Да, ще участвам.
Не, няма да мога.
{"name":"РЗИ - Пловдив организира информационна среща с родители, с цел запознаване с риска от рака на маточната шийка (РМШ), ползата от имунизацията и безопасността на ваксините.", "url":"https://www.supersurvey.com/QPKAGCYK7","txt":"Бихте ли участвали в среща на тема: \"Първична профилактика на рака на маточната шийка (РМШ)\", която ще се проведе в Професионална гимназия по архитектура, строителство и геодезия (ПГАСГ) „Арх. Камен Петков“ гр. Пловдив на 27.11.2023 г. от 17.30 ч?","img":"https://www.supersurvey.com/3012/images/ogquiz.png"}
Make your own Survey
- it's free to start.